To Accompany

Vliegende keep

Als vliegende keep inzetbaar voor organisaties die tijdelijk te kampen hebben met een te lage bezetting. Die te weinig opdrachten hebben voor een structurele bezetting of tegen onderwerpen aanlopen waarvan ze de expertise niet in huis hebben.

HR-advies & ondersteuning

 • In-, door- en uitstroom
 • Employability, hoe blijft personeel duurzaam inzetbaar
 • Strategische Personeelsplanning
 • Ondersteuning bij wegwerken achterstanden en/of structureren van werkzaamheden
 • Verbeteren van processen
 • Formuleren van beleid
 • HRM onderdelen bij HKZ-certificering
 • Opzetten Leeromgeving voor personeel

Loopbaanorganisatie & begeleider

 • Opzetten van een (tijdelijk) mobiliteitscentrum
 • Organiseren van (loopbaan)events
 • Begeleiden van intervisiebijeenkomsten


Contact

E info@toaccompany.nl

T 06-14743500